REDEA Žamberk s.r.o.
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Poradenství pro města a obce

Poradenství pro města a obce

Zajištění zdrojů financování

V posledních letech můžeme pozorovat stále rostoucí nároky, kladené na samostatnou působnost obcí. Tato skutečnost je ještě více zdůrazněna reformou státní správy a členství České republiky v Evropské Unii.

Rozvoj měst a obcí je významným způsobem závislý na schopnosti místní samosprávy čerpat finanční prostředky jak z fondů Evropské unie, tak z tuzemských programů a grantů.

V této oblasti poskytujeme obcím poskytujeme následující služby:

 • Dotační poradenství
 • Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z tuzemských programů a grantů

Tuzemské a regionální granty

Tuzemské a regionální granty jsou dalším možným zdrojem financování investice měst a obcí. Tyto granty jsou zaměřeny na širokou škálu oblastí a obvykle jsou přizpůsobovány individuelním potřebám regionů.

V této oblasti poskytujeme obcím odborné poradenství v ekvivalentním rozsahu dotačního poradenství, tzn.:

 • provedení grantového auditu,
 • příprava žádosti o grant,
 • management grantu (pokud to velikost projektu vyžaduje).

Obcím zprostředkováváme granty z následujících programů (příklady):

 • Krajské grantové programy,
 • Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj,
 • Programy a granty Ministerstva kultury,
 • Dotace Státního fondu rozvoje bydlení,
 • Dotace Státního fondu životního prostředí.
 • atd.

Výhody pro Vás:

 • komplexní poradenství a služby v oblasti čerpání dotací a grantů,
 • dlouholeté zkušenosti v oblasti specifických potřeb obcí,
 • aktivní přístup a snaha vždy se přizpůsobit individuelním potřebám klienta.

Strategické plánování

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (instituce, města, nebo regionu), zaměřená na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl.

Hlavními přínosy strategického plánování je:

 • dlouhodobost a komplexnost
 • vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách
 • optimalizace zacházení s lidskými a finančními zdroji
 • zohlednění reakcí na budoucí vývoj vnějšího prostředí

Pro naše klienty zajistíme profesionální zpracování rozvojových plánů, včetně zpracování katalogu rozvojových projektů.

Na základě této analýzy získá klient základní orientaci rozvoje obce a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů.

V rámci procesu strategického plánování provádíme pro naše klienty následující činnosti:

 • příprava a zadání,
 • analýza prostředí,
 • SWOT analýza,
 • stanovení a vize rozvoje obce a strategických cílů (priorit),
 • stanovení záměrů, opatření a projektů,
 • zpracování katalogu rozvojových projektů,
 • kompletace programu rozvoje a jeho schválení,
 • implementace (realizace strategického plánu),
 • monitoring; hodnocení a průběžná aktualizace programu rozvoje.

Ve fázi implementace dále intenzivně spolupracujeme s klienty, poskytujeme jim aktivní poradenství jak v oblasti zajištění zdrojů financování, tak v oblasti samotné realizace projektů.

Výhody pro Vás:

 • profesionální zpracování strategického plánu, jeho aktualizace a monitoring,
 • trvalá podpora i ve fázi realizace strategického plánu,
 • zajištění jednotlivých činností i úplných komplexních služeb,
 • maximální snaha přizpůsobovat se Vašim individuelním požadavkům,
 • podpora firmy se zkušenostmi v rámci celého spektra Vašich potřeb.

Zeptejte se na podrobnosti:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Máte zájem

o profesionální zpracování dotačního projektu?

jste obec, město?

potřebujete pomoci se zpracováním dotačního programu
včetně kompletní supervize?

Kontaktujte nás


POPTÁVKA
GPDR