REDEA Žamberk s.r.o.
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Management a poradenství rozvoje regionu

Management a poradenství rozvoje regionu

Managerská činnost

V souvislosti s reformou státní správy a vstupem České republiky do Evropské unie se významným způsobem rozšířili pravomoce a možnosti obcí. To vedlo mimo jiné také k růstu požadavků na jejich koordinovanou spolupráci tak, aby bylo dosahováno ideálního a efektivního investování prostředků a žádoucího rozvoje jak jednotlivých obcí, tak celých regionů.

V rámci snahy o společnou koordinaci aktivit a prosazování společných zájmů a záměrů obcí dochází v poledních letech k prudkému nárůstu mikroregionů. V roce 2005 bylo alespoň do jednoho mikroregionu zapojeno 84,49 % obcí.

V rámci své činnosti poskytujeme mikroregionům následující služby:

Organizační poradenství

V rámci organizačního poradenství poskytujeme našim klientům především následující služby:

 • služby spojené se založením svazků obcí a transformací sdružení na svazek obcí,
 • zajištění loga a identifikace regionu,
 • svolávání orgánů a organizace jejich jednání (příprava programu, kontrola zápisů),
 • právní poradenství, případně jeho zajištění.

Finanční poradenství

Poskytujeme poradenství v souladu s povinnostmi, které svazku obcí plynou ze zákona 250/2000 Sb., především následující služby:

 • příprava a schválení rozpočtu,
 • schválení hospodaření,
 • zajištění auditu.

Programové poradenství

 • příprava návrhů projektů a programů v souladu se závěry příslušných strategických dokumentů,
 • zajištění zdrojů financování,
 • zajištění realizace vybraných projektů a programů.

Informační činnosti

 • pravidelné kontakty se členy svazku/sdružení,
 • prezentace v médiích.

Výhody pro Vás:

 • všestranné organizační zajištění fungování svazku/sdružení,
 • úplné programové poradenství včetně podpory při realizaci projektu v rozsahu dle individuálních potřeb klienta,
 • aktivní podpora a poradenství.

Zajištění zdrojů financování

V oblasti zajištění zdrojů financování poskytujeme mikroregionům (svazkům, sdružením) následující služby:

 • Dotační poradenství
 • Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z tuzemských programů a grantů

Tuzemské a regionální granty

Tuzemské a regionální granty jsou dalším možným zdrojem financování investice měst a obcí. Tyto granty jsou zaměřeny na širokou škálu oblastí a obvykle jsou přizpůsobovány individuelním potřebám regionů.

V této oblasti poskytujeme obcím odborné poradenství v ekvivalentním rozsahu dotačního poradenství, tzn.:

 • provedení grantového auditu,
 • příprava žádosti o grant,
 • management grantu (pokud to velikost projektu vyžaduje).

Obcím zprostředkováváme granty z následujících programů (příklady):

 • Krajské grantové programy,
 • Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj,
 • Programy a granty Ministerstva kultury,
 • Dotace Státního fondu rozvoje bydlení,
 • Dotace Státního fondu životního prostředí.
 • atd.

Výhody pro Vás:

 • komplexní poradenství a služby v oblasti čerpání dotací a grantů,
 • dlouholeté zkušenosti v oblasti specifických potřeb obcí,
 • aktivní přístup ke klientům.

Strategické plánování

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (instituce, města, nebo regionu), zaměřená na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl.

Hlavními přínosy strategického plánování je:

 • dlouhodobost a komplexnost
 • vytvoření objektivního základu pro rozhodování o prioritách
 • optimalizace zacházení s lidskými a finančními zdroji
 • zohlednění reakcí na budoucí vývoj vnějšího prostředí

Pro naše klienty zajistíme profesionální zpracování rozvojových plánů, včetně zpracování katalogu rozvojových projektů.

Na základě této analýzy získá klient základní orientaci rozvoje obce a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů.

V rámci procesu strategického plánování provádíme pro naše klienty následující činnosti:

 • příprava a zadání,
 • analýza prostředí,
 • SWOT analýza,
 • stanovení a vize rozvoje obce a strategických cílů (priorit),
 • stanovení záměrů, opatření a projektů,
 • zpracování katalogu rozvojových projektů,
 • kompletace programu rozvoje a jeho schválení,
 • implementace (realizace strategického plánu),
 • monitoring; hodnocení a průběžná aktualizace programu rozvoje.

Ve fázi implementace dále intenzivně spolupracujeme s klienty, poskytujeme jim aktivní poradenství v oblasti realizace projektů i další služby především v oblasti zajištění zdrojů financování.

Výhody pro Vás:

 • profesionální zpracování strategického plánu, jeho aktualizace a monitoring,
 • trvalá podpora i ve fázi realizace strategického plánu,
 • zajištění jednotlivých činností i úplných komplexních služeb,
 • maximální snaha přizpůsobovat se Vašim individuelním požadavkům,
 • podpora firmy se zkušenostmi v rámci celého spektra Vašich potřeb,
 • aktivní přístup ke klientům

Zeptejte se na podrobnosti: 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Máte zájem

o profesionální zpracování dotačního projektu?

jste obec, město?

potřebujete pomoci se zpracováním dotačního programu
včetně kompletní supervize?

Kontaktujte nás


POPTÁVKA
GPDR