REDEA Žamberk s.r.o.
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Dotace EU

Dotace EU

Dotační politika

Čerpání dotací z fondů a programů Evropské unie je poměrně komplikovaný proces, v rámci kterého jsou na žadatele kladeny značné administrativní, organizační i finanční nároky.

Naším cílem je zajištění kompletní poradenství v této oblasti.

Klientovi poskytneme vyčerpávající informace o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů a programů Evropské unie. Seznámíme ho s nároky, které na něho budou v souvislosti s tím kladeny a pomůžeme mu zhodnotit jeho situaci.

Během celého procesu čerpání prostředků zajišťujeme komplexní poradenství tak, aby bylo zajištěno úspěšné čerpání dotace a bezproblémová realizace projektu.

Klienta zařadíme do své databáze a následně ho informujeme o možnostech získání finančních prostředků přes vybraný dotační fond, nebo o možnostech vhodných pro financování definovaných projektů.

Audit dotačních příležitostí

Audit dotačních příležitostí je nalezením ideálního průniku mezi definovanými potřebami klienta a existujícími zdroji.

Po specifikaci klientových požadavků jsou stanovena kritéria výběru a na základě kterých jsou vyhledány všechny vhodné a použitelné dotační zdroje.

Klient získá podrobnou analýzu, které mu usnadní orientaci v jednotlivých dotačních programech, poskytne mu informace o pravděpodobnosti úspěchu a umožní mu tak maximálně informované konečné rozhodnutí.

V rámci našich služeb provádíme audit dotačních příležitostí v rámci celého spektra vyhlášených Operačních programů, kterými jsou:

a dále v rámci programu Přeshraniční spolupráce, jehož cílem je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území.

V rámci tohoto programu mohou být čerpány prostředky na projekty realizované v česko-polském příhraničí.

Pro aktuální výzvy a akce v rámci těchto Operačních programů viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci.

Výhody pro Vás:

 • adresná nabídka dotačních příležitostí ušitá "na míru" Vašim potřebám,
 • úplné, včasné a relevantní informace ve správnou dobu, maximum relevantních podkladů umožňující Vám učinit informované rozhodnutí.

Příprava žádosti o dotace

Přesné, úplné a precizní zpracování dokumentace je hlavním předpokladem úspěšného čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

V rámci našich služeb zajistíme klientům přípravu všech dokumentů povinných k posouzení žádosti, dle podmínek příslušného dotačního titulu.

Jedná se především následující dokumentaci:

 • formulář žádosti v prostředí příslušného informačního systému,
 • projekt,
 • studie proveditelnosti,
 • cost-benefit analysis (CBA)
 • posouzení vlivů na životní prostředí (EIA),
 • další dokumenty (dle dotačního titulu),
 • přílohy (dle dotačního titulu).

Při zpracování těchto dokumentů aktivně spolupracujeme s příslušnými ministerstvy, implementačními agenturami, kraji, městy, atd.

Konzultace a aktivní e-mailová komunikace s klienty je samozřejmostí.

Výhody pro Vás:

 • komplexní zpracování žádosti,
  • převzetí plné odpovědnosti za úplnost a správnost dokumentace, sledování termínů, změn a podmínek programu,
  • záruka maximálního omezení formálních chyb (úplnost zpracování),
  • záruka maximálního omezení odborných chyb (správnost zpracování, volba argumentů v souladu s kritérii programu, atd.).
 • podpora firmy s dlouholetými zkušenostmi,
  • perfektní znalost jednotlivých programů, jejich využitelnosti, podmínek oprávněnosti žadatele a kritérií výběru,
  • znalost metodiky uznatelných nákladů,
  • odborné znalosti v oblasti ekonomie a přírodních věd,
  • znalost příslušné legislativy,
  • aktivní přístup ke klientům.

Dotační management

Kvalitní monitoring schválené dotace je předpokladem pro úspěšné čerpání dotace, bezproblémovou realizaci projektu a minimalizaci rizika odebrání, nebo krácení dotace v důsledku nedodržení podmínek stanovených dotačním programem.

Po celou dobu je proto klientům poskytována úplná a komplexní podpora.

V přípravné fázi je klientům poskytováno poradenství v oblasti plánování investičních kroků a přípravy harmonogramu v souladu s daným projektem a současně s kritérii zvolené dotace.

V realizační fázi je zajišťován dohled nad správným, včasným a úplným plněním podmínek příslušného dotačního programu, administrativních náležitostí a závazných ukazatelů.

Klient je včas informován o jednotlivých povinnostech, které mu vyplývají ze smlouvy a odborně jsou za něho zpracovávány jednotlivé administrativní úkony.

Monitoring je zajišťován ve třech fázích:

 • od okamžiku schválení dotace po faktické čerpání dotace,
 • od okamžiku čerpání dotace do stanoveného okamžiku závazného naplnění ukazatelů (dle specifických požadavků programu).
 • po dobu udržitelnosti.

Výhody pro Vás:

 • sledování dodržení všech smluvně stanovených podmínek,
  • dodržení závazných termínů odevzdání reportů,
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv,
  • zpracování závěrečné zprávy,
  • podpora administrativních výkonů,
  • zpracování žádosti o platbu,
  • zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti,
 • minimalizace rizika odnětí nebo krácení dotace,
 • možnost převést "formální" nároky na odborníky a věnovat se realizaci projektu.

Zeptejte se na podrobnosti:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Máte zájem

o profesionální zpracování dotačního projektu?

jste obec, město?

potřebujete pomoci se zpracováním dotačního programu
včetně kompletní supervize?

Kontaktujte nás


POPTÁVKA
GPDR